Jacek Stężowski

/

Co nowego w recyklingu?

Recykling jest definiowany, jako odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych towarów. Temat ten, z roku na rok jest coraz głośniej propagowany. Z każdej strony jesteśmy zachęcani do

Więcej

Infrastruktura miejska a OZE

Rozwój miast wiąże się z coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną. Z racji tego, że w Polsce większa część zapotrzebowania energetycznego, jest pokrywana ze źródeł konwencjonalnych, aglomeracje miejskie są bardziej

Więcej